1-عنوان شغل:

پزشکی عمومی

2-تعریف شغلی:

مجموعه ای از مهارتها و قابلیت های فردی و شغلی جهت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم و اطلاع از محیط بهداشتی مردم .

3-رسته (گروه) شغلی:

پزشکی (بهداشتی _درمانی)

4-شرح وظایف و مسئولیت های اصلی شغلی:

خدمات رسانی به مردم از لحاظ سلامت فردی و رسیدگی به وضعیت بهداشتی مردم(علاوه بر درمان)و ایجاد حوضه ای سالم  .

5-اهمیت و ضرورت شغل:

یکی از ارکان مهم زندگی برای مردم ایجاد حو ضهای سالم و زندگی سالم و بدون مشکلات  جسمانی است و در صورت عدم وجود این رشته این نیاز ها برطرف نمی شود در نتیجه تمام رشته های دانشگاهی تحت تاثیر قرار میگیرد  و به تباهی جامعه می انجامد.

6-مدارک تحصیلی لازم برای احراز شغل:

بعد از اتمام دوره ی 6 ساله ی علوم پایه مدرک پزشکی عمومی داده می شود.

7-مهارتها،تجارب و دوره های آموزشی ویزه برای احراز شغل:

باید تحصیلات عالیه 6 ساله علوم پایه در دانشکده های علوم پزشکی برای احراز مدرک پزشکی عمومی و بعداز آن با توجه به میل افراد برای ادامه تحصیل در دوره ی تخصص شرکت کرده و مدرک تخصص احراز میشود.

8-شرایط محیط کار:

محیط سرپوشیده مانن بیمارستان ها ،مراکز بهداشتی –درمانیو مطب ها و... 

9-وسایل و ازار لازم برای انجام شغل:

وسایل پزشکی به طور کامل نیاز است مانند:فشارسنج،گوشی پزشکی،دستگاه نوار قلب،ترازو،اتوسکوپ و....

10-خصوصیات جسمانی و تواناییهای بدنی لازم برای انجام شغل:

در پزشکی عمومی خصوصیات جسمانی خاصی لازم نیست ولی پزشک باید از سلامت جسمانی و مقاومت در بربر بی خوابی برخوردار باشد وباید بین عملکرد دست،چشم،وسرعت استفاده از آن ها به خصوص دست ها بیشتر باشد باشد.

11-معلولیت های بی اثر در انجام شغل:

در پزشکی عمومی معلولیت های سطحی و بی اثر که به انجام کار های روز مره و امور محوله خدشه ای وارد نکندبی اثر است.

12-خصوصیات روانی و توانمندیهای ذهنی لازم برای انجام شغل:

چون که پزشکی شغلی بسیار حساس است باید فرد دارای سلامتی روانی کامل باشدو تا بتواند روابط اجتماعی خوبی با بیماران خود برقرار کند و باید هوش  و استعداد کافی و لازم را برای انجام این کار داشته باشد.

13-رغبت های مورد نیاز برای انجام شغل:

اول از همه علاقه زیرا اگر فردی به این کار علاقه کافی نداشته باشد نمی تواند مشکلات آن را تحمل کند و بعد از آن استعداد در انجام شغل و بعد داشتن علاقه نسبت به مردم وحل مشکلات بهداشتی – درمانی آنان که سرچشمه ی خدمات صحیح پزشکی است.

14-خصوصیات شخصیتی(عاطفی،اجتماعی و رفتاری)لازم برای انجام شغل:

داشتن وجدان کاری و چون پزشک ارتباط عمیقی با مردم دارد پس باید رفتاری مناسب و دوستانه با مردم داشته باشد و با آن ها احساس همدلی داشته باشد.

15-محلهای اشتغال و استخدام :

در کلیه بیمارستان های دولتی و غیر دولتی،درمانگاه ها و مراکز بهداشتی و در مانی ادارات بیمه و دانشکدهی علوم پزشکی و کلینیک ها و اشتغال شخصی در مطب ها و..

16-جنبه های مالی و حقوقی:  

در آمد یا حقوق اولیه:900000 ریال معادل(نهصد هزار تومان)

مزایا و فوق العاده شغل:چون در این رشته اضافه کاری ندارد در نتیجه به آن مزایایی تعلق نمی گیرد مگر در افرا د استخدامی در بیمارستان ها و...

نحوه ترفیع: فقط با درس درس خواندن و به دست آوردن مدرک تخصص و یا فوق تخصص امکان دارد.  

حق مسکن:حتی در صورت غیر بومی بودن مسکن تعلق نمی گیرد مگر برای استخدامی ها در بیمارستان ها ودانشکده های علوم پزشکی.

بازنشستگی:در صورت استخدام در مراکز ذکر شده بعد از 35-30 سال می توان بازنشسته شد اما در اشتغال شخصی درمطب ها تا زمانی که خود فرد علاقه داشته باشد می تواند  به کارش ادامه دهد.

17-شرایط ارتقا:

با کسب مدرک تخصص یا فوق تخصص

18-نحوه استخدام و ورود به شغل:

براساس نیازی که شبکات بهداشتی دارند و با توجه به مدرک و مصاحبه و آزمون استخدام می شویم.

19-ارتباطهای شغلی:

با پزشکان متخصص وبا تجربه، آزمایشگاه ها، اتاق عمل ، دارو ساز،و... 

20-مطلوبیتها و محدودیت های شغل پزشکی:

مطلوبیتها:ارتباط با مردم و همدلی و داشتن علاقه نسبت به آنان و مطلوبیتهای دیگری که برای عموم آشکار است.

محدودیت ها:در محدو دیت های مربو ط به این شسغل می توان به عدم وجود امکانات لازم و صعب العبور بودن راه ها در مناطق محروم و شیفت های طولانی و شاید بدون داشتن لحظه ای برای استراحت یا داشتن مریض های اورزانسی در هر لحظه از و زمان در شبانه روز و محدودیت های جزیی دیگر.

21-اتحادیه، انجمن و تشکیلات حرفه ای وابسته به شغل:

وزارت بهداشت و انجمن پزشکان

22-آینده شغل:

از نظر اقتصادی:در صورت کسب مدرک تخصص یا بیشتر آینده ی بهتری نسبت به پزشکی عمومی دارد.

از نظر اجتماعی:با توجه به نیاز شدید مردم به این رشته از موقعیت خاصی در جامعه و در بین مردم برخوردار است.

23-مراحل و جریان یک روز عادی برای شغل:

ویزیت و ملاقات با بیماران،رسیدگی به مشکلات بهداشتی منطقه،تجویز دارو و نظارت بر احوال بیماران و...

24-محل و راههای کسب اطلاعات بیشتر درباره شغل:

پرسش و تحقیق از پزشکان باتجربه و متخصص،سایت وزارت بهداشت،مطالعه کتب و نشریات مرتبط و...

25-توصیه و پیشنهاد لازم برای داوطلبان و رود به این شغل:

داوطلبانی که می خواهند وارد این رشته شوند باید بدانند که این رشته در عین مطلوبیت هایی که دارد محدودیت ها و سختی های فراوان دارد پس اگر فردی به این رشته علاقه نذاشته باشد در آن شکست می خورد و استعداد هم در کنار این موارد نقش سازنده و اساسی دارد..

 

 تاريخ : چهارشنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۱ | 13:35 | نویسنده : مریم |